Sommeravslutning

26.04.2017 23:28

Det vil bli en sommeravslutning for hele klubben 13. juni på Runni. Mer info vil komme.